DỰ CẢM

DỰ CẢM

____________________

Ôm lòng thiếu phụ

nắng đỏ 

gió đỏ

linh hồn đỏ 

xoay vòng luân vũ

Thót vót mùa khuyết
trăng như lưỡi hái cắt ngọt tình đau
đêm lịch kịch mảng tình lem nhém cháy 

nơi sâu thẳm
bóng mờ hắt thoáng qua đánh rơi những ngấn tích

héo úa chễm chệ trên ngai vàng xác bã

kẻ lãng du hát bài ca cũ
mồ côi

Ngày mai của người đàn bà băng qua vùng mê muội vượt qua đỉnh cuồng hoan
ngày mai
               ngày mai
                              nhiều hơn ngày mai nữa
người đàn bà lầm lụi hát ru người .

TN

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6239','2mbe5a2b9fh66kt5odi4cq0l31','0','Guest','0','54.81.150.27','2018-09-25 22:28:37','/a299818/du-cam.html')